„Lietuvos energijos“ biurų kompleksų Vilniuje pardavimas bus tęsiamas

2017-12-14

Šiandien skelbtas „Lietuvos energijos“ grupės įmonės „NT Valdos“ viešo pardavimo konkursas užbaigtas nepardavus nė vieno objekto. „Lietuvos energija“ ketina iš naujo vertinti rinkos dalyvių lūkesčius ir spręsti dėl naujo viešo nekilnojamojo turto pardavimo, dar kartą siūlydama įsigyti biurų kompleksus.

„Kartu su viešo konkurso organizatoriumi nagrinėsime rinkos dalyvių lūkesčius, konkursu susidomėjusių investuotojų išsakytus vertinimus ir priimsime atitinkamus sprendimus dėl tolesnio biurų kompleksų Vilniuje pardavimo proceso“, – sako Darius Kašauskas, „Lietuvos energijos“ finansų ir iždo direktorius.

Konkursui dokumentus dėl Juozapavičiaus g./Žvejų g. biurų komplekso pateikė vienas potencialus pirkėjas, tačiau jo pateikti dokumentai turėjo trūkumų: nebuvo užtikrintas jų atitikimas konkurso taisyklėse numatytiems reikalavimams, todėl jis nebuvo registruojamas konkurso dalyviu. Susidomėjimas konkursu buvo nemažas, pasirašyta virš dešimties konfidencialumo susitarimų dėl išsamios informacijos suteikimo.

Investuotojams buvo siūlyti trys biurų kompleksai: A. Juozapavičiaus g./Žvejų g., P. Lukšio g. ir Aguonų g. Bendras pastatų plotas – 30 tūkst. kvadratinių metrų. Šį plotą galima būtų papildomai išvystyti net iki 45 tūkst. kvadratinių metrų. Parduodamo turto pradinė pardavimo kaina – 36,7 mln. eurų, įskaitant PVM – buvo nustatyta, atsižvelgus į kelių nesusijusių nepriklausomų turto vertintojų nustatytas turto rinkos vertes ir viešojo konkurso organizatorių „Inreal“ galimybių studijose apskaičiuotas turto vertes.

Biurų kompleksus planuota parduoti kartu su nuomos sutartimis. Į numatytų sandorių apimtį bus įtrauktas tik „NT Valdų“ nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objektų pardavimas. Valstybinė žemė nebus parduodama – nuomos teisę naujasis savininkas galėtų įgyti teisės aktų nustatyta tvarka ir suderinus su Nacionaline žemės tarnyba.

Grynindama veiklą, „Lietuvos energija“ ir nekilnojamąjį turtą valdanti grupės įmonė „NT Valdos“ nuo 2016 m. pradžios rinkoje realizavo nenaudojamą nekilnojamąjį turtą už daugiau nei 7,5 mln. eurų (įskaitant PVM), uždirbdama apie 1 mln. eurų pelno. Tokie rezultatai rodo, kad sprendimas profesionaliai ir skaidriai įgyvendinti Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas dėl energetikai nebūdingų veiklų atsisakymo – pasiteisino ir duoda finansinę naudą valstybei.

Visas „Lietuvos energijos“ nekilnojamas turtas parduodamas vadovaujantis Finansų ministerijos parengtomis Rekomendacinėmis valstybės valdomų įmonių nekilnojamojo turto valdymo gairėmis, nustatančiomis, kad visi nekilnojamojo turto objektai turi būti parduodami atsižvelgiant į rinkos sąlygas, rinkos verte, naudojant racionalius ir pagrįstus turto vertės nustatymo metodus bei per viešus aukcionus.