Aukciono metu „Lietuvos energijos“ įmonių grupė pardavė nekilnojamojo turto už 10,5 mln. eurų

2017-12-22

Gruodžio 20 d. įvykusiame aštuntajame aukcione už 10,5 mln. eurų, įskaitant PVM parduota valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ veikloje nenaudojamo nekilnojamojo turto. Energetikos įmonių grupei priklausančios bendrovės „NT Valdos“ viešame aukcione sėkmingai realizuota 11 objektų. Iš viso aukcione buvo siūloma 40 objektų, dalis pastarajame aukcione parduotų objektų buvo siūlomi ir ankstesniuose aukcionuose.

Aukcione parduoti Vilniuje, Kaune, Alytuje, Panevėžyje bei mažesniuose miestuose esantys objektai. Viešu aukcionu, apie kurį buvo skelbta lapkričio 17 d., susidomėjimą pareiškė daugiau nei 50 rinkos dalyvių, o aukcione sudalyvavo 21 registruotas dalyvis.

„Aukciono dalyvių aktyvumas ir sandorių skaičius rodo, kad pasirinktas aukcionų formatas užtikrino pakankamą informacijos sklaidą rinkos dalyviams. Aukciono rezultatai įrodo, kad sprendimas profesionaliai ir skaidriai įgyvendinti grupės strateginį pasirinkimą bei Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas dėl nepagrindinių veiklų atsisakymo – toliau pasiteisina ir duoda finansinę naudą grupės akcininkui – valstybei. Šįkart pardavimui buvo pasiūlyta daugiau ilgalaikes nuomos sutartis turinčių objektų ir tai padėjo pritraukti platesnį ratą investuotojų“, – teigia Darius Kašauskas, „Lietuvos energijos“ finansų ir iždo direktorius.

Grynindama veiklą, „Lietuvos energija“ ir nekilnojamąjį turtą valdanti grupės įmonė „NT Valdos“ nuo 2016 m. pradžios vykdomuose viešuose aukcionuose realizavo grupės veikloje nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, iš viso 50 objektų, už daugiau nei 18 mln. eurų, įskaitant PVM, o pelnas iš įvykusių pardavimo sandorių planuojama sieks daugiau nei 2 mln. eurų.

Valstybinė žemė aukcionuose nėra parduodama – žemės nuomos teisės suteikimo naujiesiems objektų savininkams klausimas sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suderinus su Nacionaline žemės tarnyba. Visas „Lietuvos energijos“ nekilnojamas turtas parduodamas vadovaujantis Finansų ministerijos parengtomis Rekomendacinėmis valstybės valdomų įmonių nekilnojamojo turto valdymo gairėmis, nustatančiomis, kad visi nekilnojamojo turto objektai turi būti parduodami rinkos kaina, taikant viešo pardavimo procedūras, kurios sudarytų sąlygas nekilnojamojo turto objektus parduoti didžiausią kainą pasiūliusiems rinkos dalyviams.