2018 m. vasario 13 d.

„NT Valdų“ transporto veikla perduodama naujai įmonei

Antrinė „Lietuvos energijos“ grupės įmonė „NT Valdos“ ruošiasi dar vienam veiklos atskyrimo etapui. Vienintelė įmonės savininkė „Lietuvos energija“ patvirtino „NT Valdų“ atskyrimo sąlygas ir naujos įmonės, kuriai bus perduota transporto valdymo veikla, įsteigimą. Nauja grupės įmonė „Transporto valdymas“ veiklą pradės kovo 1 d. „Lietuvos energijai“ priklausys 100 proc. „Transporto valdymo“ akcijų.

„NT Valdų“ išskaidymas yra dar vienas pamatuotas žingsnis, vedantis link „Lietuvos energijos“ veiklos išgryninimo, kai atsisakome energetikos sektoriui nebūdingos veiklos vystymo. Šiuo metu vyksta būsimo investuotojo atranka, po kurios tikimės sudaryti sėkmingą įmonės „Transporto valdymas“ pardavimo sandorį“, – sako Darius Kašauskas, „Lietuvos energijos“ finansų ir iždo direktorius.

Naujai įmonei „Transporto valdymas“ laikinai vadovaus „NT Valdų“ generalinė direktorė Ieva Lauraitytė. „Transporto valdyme“ tomis pačiomis sąlygomis, kokios buvo sudarytos „NT Valdose“, darbą tęs trečdalis „NT Valdų“ darbuotojų.

Atskyrus veiklas, „NT Valdos“ tęs nekilnojamojo turto priežiūros ir nuomos paslaugų teikimą, o transporto veikla užsiims „Transporto valdymas“. Nuo kovo 1 d. naujoji įmonė perims su transporto veikla susijusį turtą, įsipareigojimus, sutartines ir kitas prievoles, taip pat kitas teises ir pareigas. Atskyrimas neturės įtakos „NT Valdų“ klientams, o turimi įsipareigojimai bus tęsiami, išlaikant aukštą aptarnavimo lygį.

„NT Valdų“ atskyrimo sąlygoms ir naujos įmonės įsteigimui š. m. vasarį pritarė „Lietuvos energijos“ akcininkė Finansų ministerija. Pernai atliktus galimybių analizę dėl „NT Valdų“ pardavimo, buvo nustatyta, kad transporto ir nekilnojamojo turto veiklos yra nedaug kuo susijusios, o rinkoje nėra kitų reikšmingo dydžio dalyvių, vykdančių abi veiklas. Tai būtų susiaurinę potencialių pirkėjų ratą. Todėl buvo priimtas sprendimas atskirti įmones pagal veiklas ir parduoti transporto valdymo veiklą vykdančią įmonę. Rinkos dalyviai apie inicijuojamą transporto veiklos pardavimo procesą buvo informuoti viešai dar liepos mėnesį.

„NT Valdos“ prižiūri didelės apimties transporto parką – daugiau kaip 2000 įvairios klasės lengvųjų automobilių, specialios paskirties technikos ir mechanizmų. Pusę šių transporto priemonių „NT Valdos“ nuomoja rinkai, o likusią dalį – „Lietuvos energijos“ grupės įmonėms. Jos transporto priemones daugiausiai naudoja skirstomuosius elektros ir dujų tinklus bei elektrines aptarnaujančių bendrovių veikloje.

 

2017 m. gruodžio 12 d.

Paskelbtos „NT Valdų“ transporto veiklos atskyrimo sąlygos

Valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti įmonė „NT Valdos“ paskelbė atskyrimo sąlygas ir pradeda įmonės transporto veiklos atskyrimo procesą. Transporto veikla bus perduota naujai steigiamai įmonei, kurios 100 proc. akcijų priklausys „Lietuvos energijai“. Planuojama, jog naujoji įmonė bus įsteigta 2018 m. sausį.

„Šios grupės įmonės atskyrimas susijęs su „Lietuvos energijos“ strateginiu pasirinkimu gryninti veiklos sritis ir atsisakyti energetikos sektoriui nebūdingos veiklos vystymo. Išanalizavę galimybes parduoti „NT Valdas“,  nustatėme, kad transporto ir nekilnojamojo turto veiklos yra nedaug kuo susijusios, o rinkoje nėra kitų reikšmingo dydžio dalyvių, vykdančių abi veiklas. Tad galvodami apie abiejų veiklų pardavimą vienu metu, itin susiauriname potencialių pirkėjų ratą. Galiausiai priėmėme sprendimą atskirti įmones pagal veiklas ir atrinkus investuotoją, parduoti įmonę, į kurią bus iškelta transporto veikla“, – sako Darius Kašauskas, „Lietuvos energijos“ finansų direktorius.

Atskyrus veiklas, „NT Valdos“ tęs nekilnojamojo turto priežiūros ir nuomos paslaugų teikimą, o transporto veikla bus perkelta į naująją įmonę. Po atskyrimo, naujoji įmonė perims su transporto veikla susijusį turtą, įsipareigojimus, sutartines ir kitas prievoles, taip pat kitas teises ir pareigas. Atskyrimas neturės įtakos „NT Valdų“ klientams, o turimi įsipareigojimai bus tęsiami, išlaikant aukštą aptarnavimo lygį.

Sprendimą pritarti „NT Valdų“ atskyrimo sąlygų parengimui, kaip jos akcininkė, „Lietuvos energija“ priėmė 2017 m. lapkričio 27 d. Pritarimas „Lietuvos energijos“ sprendimui buvo gautas ir iš „Lietuvos energijos“ akcininko – Finansų ministerijos.

„Apie inicijuotą transporto veiklos pardavimo procesą rinkos dalyvius esame informavę viešai dar liepos mėnesį. Šiuo metu jau galime preliminariai įvertinti potencialių investuotojų susidomėjimą, tai sudaro prielaidas tikėtis sėkmingo transporto veiklos pardavimo sandorio. Gautas lėšas planuojame investuoti į pagrindinę grupės veiklą – energetikos projektų vystymą“, – teigia D. Kašauskas.

„NT Valdos“ valdo didelės apimties transporto parką – daugiau kaip 2000 įvairios klasės lengvųjų automobilių, specialios paskirties technikos ir mechanizmų. Pusę šių transporto priemonių „NT Valdos“ nuomoja rinkai, o likusią dalį – „Lietuvos energijos“ grupės įmonėms. Jos transporto priemones daugiausiai naudoja skirstomuosius elektros ir dujų tinklus bei elektrines aptarnaujančių bendrovių veikloje.

 

2017 m. liepos 28 d.

„Lietuvos energija“ parduoda „NT Valdų“ transporto veiklą

Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ toliau grynina savo veiklą – liepos 28 d. inicijuoja vienos didžiausių turto valdymo bendrovės „NT Valdos“ transporto veiklos pardavimo procesą.
„Per pastaruosius šešerius metus „NT Valdoms“ pavyko sukurti efektyvų ir sėkmingą transporto verslą, todėl, prasidėjus pardavimui, tikimės sulaukti didelio potencialių investuotojų dėmesio. Sėkmingai baigus sandorį, gautas lėšas planuojame investuoti į pagrindinę grupės veiklą – energetikos verslo vystymą“, – teigia „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius Dalius Misiūnas.
Gavusi lūkesčius atitinkantį pasiūlymą, pardavimo procesą „Lietuvos energija“ tikisi užbaigti iki 2017 metų pabaigos.
Energetikos įmonių grupei priklausanti bendrovė „NT Valdos“ valdo didelės apimties transporto parką – daugiau kaip 2000 įvairios klasės lengvųjų automobilių, specialios paskirties technikos ir mechanizmų.
Pusę šių transporto priemonių „NT Valdos“ nuomoja rinkai.
Likusią dalį transporto – „Lietuvos energijos“ grupės įmonėms. Jos transporto priemones daugiausiai naudoja skirstomuosius elektros ir dujų tinklus bei elektrines aptarnaujančių bendrovių veikloje.
Didžioji dalis „NT Valdų“ turimų nuomos sutarčių yra ilgalaikės. Šis turto valdymo bendrovės verslas  apima 7 Lietuvos regionus, iš kurių Vilnius ir Kaunas generuoja daugiausia pajamų. Siekdamos patenkinti klientų poreikius, „NT Valdos“ be automobilių nuomos, taip pat rūpinasi automobilių priežiūra, draudimu ir techniniu aptarnavimu.

Susidomėję transporto veiklos pirkimu kviečiami rašyti biuras@le.lt.

 

2016 m. gruodžio 28 d.

 „Lietuvos energijos“ grupė stiprina investuotojų pasitikėjimą – skelbia dividendų politiką

Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdyba patvirtino dividendų politiką, kuria visoms grupės įmonėms nustatomi vienodi dividendų išmokėjimo principai. Vadovaujantis nauja tvarka visos grupės įmonės dividendų skyrimą planuos atsižvelgdamos į nuosavo kapitalo grąžos lygį bei uždirbtą grynąjį pelną. Viešai deklaruojama dividendų politika investuotojams leis aiškiai planuoti ilgalaikę grąžą iš investicijų į „Lietuvos energijos“ grupės įmonių kapitalą, o pačias grupės įmones skatins siekti geresnių finansinių rezultatų, tuo padidinant nuosavo kapitalo grąžą.

„Kiekviena „Lietuvos energijos“ grupės įmonė siekia kurti grąžą savo akcininkams: tiek didžiausiam tarp jų – Lietuvos valstybei, tiek privatiems investuotojams, dalyvaujantiems pagrindinių grupės įmonių mažumos kapitale. Dividendų politika įtvirtins pastaraisiais metais nuosekliai vykdytą dividendų mokėjimo praktiką, apibrėš vieningus ir aiškius pelno paskirstymo kriterijus. Tai dar vienas žingsnis didesnio skaidrumo link. Viešai deklaruodami dividendų politiką kuriame dar didesnį ir ilgalaikį esamų bei potencialių investuotojų pasitikėjimą grupe“, – teigia dr. Dalius Misiūnas, „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

Anot jo, dividendų politika taip pat užtikrins, kad dalis „Lietuvos energijos“ grupės įmonių uždirbto pelno bus reinvestuota, tuo prisidedant prie grupės įmonių vertės didinimo.

„Lietuvos energija“ per 2016 m. į valstybės biudžetą sumokėjo 97.2 mln. eurų dividendų. Listinguojamos grupės bendrovės per 2016 m. išmokėjo 70.43 mln. eurų dividendų.

Pagal naujai patvirtiną dividendų politiką, „Lietuvos energijos“ įmonėms siūloma skirti pelno dalį dividendams už finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, atsižvelgiant į nuosavo kapitalo grąžą, finansines bendrovių galimybes mokėti dividendus, valstybei svarbių ekonominių projektų vykdymą bei kitas aplinkybes. Kiekviena įmonė dividendams turėtų skirti nuo 60 iki 85 proc. savo grynojo pelno, priklausomai nuo nuosavo kapitalo grąžos dydžio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Dividendų „Lietuvos energijos“ grupės įmonė neprivalės skirti tuo atveju, jeigu bus patyrusi grynąjį nuostolį. Taip pat dividendų grupės įmonė nemokės, jei jos finansinės skolos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygios arba didesnės nei keturių tos įmonės paskutinių dvylikos mėnesių, skaičiuojant nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, EBITDA suma. Dividendai nebus mokami, jei grupės įmonės nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už jos įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą, o taip pat ir tuo atveju, jei įmonė yra nemoki arba išmokėjusi dividendus tokia taptų. Grupės įmonės dividendų galės nemokėti ir tuo atveju, jei jų finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis yra lygus arba didesnis nei 1,0.

Su „Lietuvos energijos“ įmonių grupės dividendų politika galima susipažinti čia.

 

2016 m. rugsėjo 21 d.

„Lietuvos energija“ rinkai pasiūlys nekilnojamojo turto už 19,9 mln. eurų

Valstybės valdomos energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti bendrovė „NT Valdos“ paskelbė registracijos į trečią aukcioną, kuriame bus parduodamas bendrovės veikloje nenaudojamas nekilnojamasis turtas, pradžią. Aukcione, kuris pasibaigs spalio 25 d., rinkai siūloma įsigyti 32 objektus įvairiuose šalies miestuose. Bendra parduodamo nekilnojamojo turto pradinių kainų suma siekia 19,9 mln. Eur (įskaitant PVM).

Trečiame aukcione bus galima įsigyti veikiančias pajūrio poilsiavietes Nidoje, (Smiltynės pl. 19) ir Pervalkoje  (Pervalkos g. 5), buvusią poilsiavietę Juodkrantėje (Kalno g. 8). Tarp siūlomų objektų yra dideli administraciniai pastatai Vilniuje Jeruzalės g. 21, Kęstučio g. 36, 36A, 36B, Kaune.

„Grynindami ir efektyvindami grupės įmonių veiklą, siekiame mažinti sąnaudas, viešojo aukciono būdu parduodami nenaudojamą turtą, kuris galėtų sėkmingai pasitarnauti kitiems. Ankstesni aukcionai sulaukė didelio susidomėjimo ir dalyvių skaičiaus, o pasiūlyti NT objektai buvo parduoti geresne nei prognozuota kaina. Tokios pat sėkmės tikimės ir šį kartą“, – teigia Darius Kašauskas, „Lietuvos energijos“ Finansų ir iždo direktorius.

Anot jo, atsisakant „Lietuvos energijos“ grupės pagrindinėje veikloje nebenaudojamo turto, gauti pinigų srautai bus nukreipti energetikos projektų finansavimui.

Ankstesniame, 2016 m. liepos 19 d. vykusiame „Lietuvos energijos“ turto aukcione buvo parduota 10 NT objektų už bendrą 3,8 mln. eurų (įskaitant PVM), o vasarį vykusio aukciono metu buvo įsigyti 8 NT objektai už 1,53 mln. eurų (įskaitant PVM).

Aukcionas organizuojamas kartu su tarptautine nekilnojamojo turto konsultavimo bendrove „Resolution advisers LT”, rinkoje žinoma prekės ženklu „Newsec“. Šios bendrovės projektų vadovas Audrius Meidus pastebi, kad valstybinių įmonių pasirinkta nekilnojamojo turto pardavimo forma – aukcionas – užtikrina proceso skaidrumą ir geriausią turto pardavimo kainą.

„Apie aukcione parduodamą turtą daug ir viešai komunikuojama, aiškiai įvardinamos pardavimo sąlygos, nustatomos teisingos parduodamų objektų kainos, visi dalyviai būna lygiaverčiai, o svarbiausia – nesudaromos galimybės neskaidriems veiksmams ar  išankstiniams susitarimams. Aukciono organizatoriai puikiai išmano NT rinką, todėl savo klientui užtikrina didžiausią įmanomą grąžą iš parduodamo turto “, – teigia A. Meidus.

Daugiau apie aukciono objektus ir aukciono taisykles galite sužinoti:

http://www.newsec.lt/nekilnojamojo_turto_aukcionai_newsec/ntv_aukcionas/

 

2016 m. vasario 1 d.

„Lietuvos energija“ rinkai pasiūlys dalį grupės nekilnojamojo turto

 Didinant veiklos efektyvumą ir koncentruojantis į pagrindinę veiklą – energetikos projektų įgyvendinimą, valstybės valdoma įmonių grupė „Lietuvos energija“ imasi grupei priklausančio ir strateginės reikšmės energetikos sektoriui neturinčio nekilnojamojo turto pardavimo.

Pirmasis nekilnojamojo turto, kurį administruoja grupės įmonė NT Valdos, pardavimo aukcionas organizuojamas š. m. vasario 26 d. Dalyviams bus pasiūlyti biurams, sandėliavimui, gamybai tinkami objektai, įskaitant ir kelis gyvenamosios ar poilsio paskirties objektus. Aukcione bus galima įsigyti vystymui parengtų biurų projektų Vilniuje, biurų centrų Kaune, buvusių klientų aptarnavimo centrų įvairiuose Lietuvos miestuose bei poilsio paskirties objektų. Iš viso planuojama parduoti apie 30 nekilnojamojo turto objektų.

„Nekilnojamojo turto rinkai siūlome energetikos bendrovių valdytus objektus. Energetikams atlaisvinus dalį objektų ir sutilpus į mažesnes patalpas, nekilnojamąjį turtą sutvarkėme, optimizavome, laisvą plotą pasiūlėme nuomai rinkoje, sukūrėme  papildomą jo vertę. Dabar šis turtas generuoja pajamas ir tam tikrus objektus patrauklu parduoti geromis sąlygomis. Parduodami objektai neturi strateginės reikšmės energetikos sektoriui. Dalyje parduodamo turto „Lietuvos energijos“ grupės įmonės planuoja likti kaip nuomininkai, pasiliekant optimalaus dydžio patalpas“, – teigia „Lietuvos energijos“ Finansų ir iždo direktorius Darius Kašauskas.

Aukcione parduodamo turto, vertinamo 13–15 mln. eurų neįskaitant PVM, vertę nustatė nepriklausomi turto vertintojai. Objektų pardavimo procesą organizuoja grupės įmonė NT Valdos, bendradarbiaudama su nekilnojamojo turto konsultavimo ir tarpininkavimo bendrove „Resolution advisers LT”, UAB rinkoje žinoma prekės ženklu „Newsec“. NT Valdos ir toliau ketina rengti turto pardavimo aukcionus, kuriuose bus pristatomi atnaujinti nekilnojamojo turto pardavimo sąrašai. Daugiau informacijos apie aukcione parduodamus objektus galima rasti http://www.newsec.lt/nekilnojamojo_turto_aukcionai_newsec/ntv_aukcionas/?show_posts=50#auction_id_20.

Pagrindinė „Lietuvos energijos“ grupės įmonės NT Valdos veikla – nekilnojamojo turto objektų nuoma, aktyvus turto administravimas ir plėtra, ilgalaikė ir trumpalaikė transporto priemonių nuoma, techninė priežiūra, specialiojo transporto ir įrenginių nuoma, apgyvendinimo paslaugos.